SHARE
X
SHARE
UPDOWN


HỘI THẢO VỀ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

15/11/2016, 15:46

Vào ngày 6/12/2016, Dịch vụ tính lương và Quản lý nhân sự thuê ngoài thuộc công ty Talentnet tổ chức HỘI THẢO VỀ LAO ĐỘNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI  tại Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi hội thảo xoay quanh những cập nhật mới nhất về luật bảo hiểm xã hội trong năm 2016; những khác biệt giữa lý thuyết trong luật lao động và quan điểm xét xử của tòa thông qua những trường hợp thường gặp trong luật lao động. Các doanh nghiệp còn có cơ hội đối thoại trực tiếp về những vướng mắc liên quan với các diễn giả khách mời.


TIÊU ĐIỂM SỰ KIỆN:

•    Bà Nguyễn Thị Dân – Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội phía Nam
Chủ đề: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

•    Ông Nguyễn Thành Vinh – Chánh tòa Lao động – Tòa Án Nhân Dân TP.HCM
Chủ đề: CÁC TRANH CHẤP LAO ĐỘNG THƯỜNG GẶP VÀ QUAN ĐIỂM XÉT XỬ CỦA TÒA

•    Bà Nguyễn Thị Thu – Phó Giám Đốc Bảo hiểm Xã hội TP.HCM
Chủ đề: NHỮNG ĐIỂM DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG LUẬT BẢO HIỂM

•    ĐẶC BIỆT
Phiên Thảo Luận: Đối thoại trực tiếp cùng các diễn giả về những vấn đề trong Luật Lao động và Luật Bảo hiểm Xã hội

Đây là năm thứ 2, Talentnet tổ chức buổi hội thảo chuyên đề về các vấn đề nổi bật liên quan đến người lao động với các doanh nghiệp trong nước. Năm 2015, hội thảo đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp tham dự

Thông tin chi tiết về sự kiện và đăng ký vui lòng liên hệ: (Ms.) Ca Thụy Ngọc Trang – (84 8) 6291 4188 - 403 | ca.thuy.ngoc.trang@talentnet.vn

Related posts

DOWNLOAD
Please enter the information below to download file
           
Full name (*)
Title (*)
Company (*)
Phone (*)
Email (*)
Verification (*)
Can’t see image? Reload
How do you know about Talentnet? *
Which service offerings are you looking for? *
Executive Search
HR Consulting
Mercer Salary Surveys
Payroll and HR Outsourcing
HR Services for Market Entry
Others (please specify):

Thank You